Księgi wieczyste, Czersk, ul. Ostrowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czersk, ul. Ostrowskiego 4 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czersk, ul. Ostrowskiego 8 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.