Księgi wieczyste, Czersk, ul. Wiśniowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czersk, ul. Wiśniowa 12 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0
Czersk, ul. Wiśniowa 17 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/8
Czersk, ul. Wiśniowa 22 brak lokali SL1C/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.