Księgi wieczyste, Krynica Morska, ul. Aptekarzy

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Krynica Morska, ul. Aptekarzy 1 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/2
Krynica Morska, ul. Aptekarzy 2 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/7
Krynica Morska, ul. Aptekarzy 4 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/4
Krynica Morska, ul. Aptekarzy 8 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/8
Krynica Morska, ul. Aptekarzy 10 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/0
Krynica Morska, ul. Aptekarzy 12 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.