Księgi wieczyste, Krynica Morska, ul. Olchowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Krynica Morska, ul. Olchowa 5 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/7
Krynica Morska, ul. Olchowa 11 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.