Księgi wieczyste, Krynica Morska, ul. Tkaczy

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Krynica Morska, ul. Tkaczy 2 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/9
Krynica Morska, ul. Tkaczy 3 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/3
Krynica Morska, ul. Tkaczy 4 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/1
Krynica Morska, ul. Tkaczy 6 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/0
Krynica Morska, ul. Tkaczy 8 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/3
Krynica Morska, ul. Tkaczy 10 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/4
Krynica Morska, ul. Tkaczy 11 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/3
Krynica Morska, ul. Tkaczy 12 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/6
Krynica Morska, ul. Tkaczy 14 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/9
Krynica Morska, ul. Tkaczy 18 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/3
Krynica Morska, ul. Tkaczy 20 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/9
Krynica Morska, ul. Tkaczy 22 brak lokali GD2M/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.