Księgi wieczyste, Tczew, ul. Zygmunta Starego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tczew, ul. Zygmunta Starego 1 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/8
Tczew, ul. Zygmunta Starego 2 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/8
Tczew, ul. Zygmunta Starego 3 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/5
Tczew, ul. Zygmunta Starego 4 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/5
Tczew, ul. Zygmunta Starego 5 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/0
Tczew, ul. Zygmunta Starego 6 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/2
Tczew, ul. Zygmunta Starego 7 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/7
Tczew, ul. Zygmunta Starego 8 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/4
Tczew, ul. Zygmunta Starego 9 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/9
Tczew, ul. Zygmunta Starego 10 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/3
Tczew, ul. Zygmunta Starego 11 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/3
Tczew, ul. Zygmunta Starego 12 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/9
Tczew, ul. Zygmunta Starego 13 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/5
Tczew, ul. Zygmunta Starego 14 brak lokali GD1T/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.