Księgi wieczyste, Bobrowniki, ul. Koszarowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bobrowniki, ul. Koszarowa 1 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/3
Bobrowniki, ul. Koszarowa 3 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/4
Bobrowniki, ul. Koszarowa 5 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/7
Bobrowniki, ul. Koszarowa 11 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/5
Bobrowniki, ul. Koszarowa 13 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/6
Bobrowniki, ul. Koszarowa 14A brak lokali KA1B/xxxxxxxx/8
Bobrowniki, ul. Koszarowa 15 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.