Księgi wieczyste, Bobrowniki, ul. Młyńska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bobrowniki, ul. Młyńska 1 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/6
Bobrowniki, ul. Młyńska 2 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/0
Bobrowniki, ul. Młyńska 3 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/0
Bobrowniki, ul. Młyńska 4 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/7
Bobrowniki, ul. Młyńska 5 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/3
Bobrowniki, ul. Młyńska 8B brak lokali KA1B/xxxxxxxx/5
Bobrowniki, ul. Młyńska 10 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/5
Bobrowniki, ul. Młyńska 22 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.