Księgi wieczyste, Bobrowniki, ul. Piłkarska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bobrowniki, ul. Piłkarska 2 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/3
Bobrowniki, ul. Piłkarska 5 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/0
Bobrowniki, ul. Piłkarska 9 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/3
Bobrowniki, ul. Piłkarska 10 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.