Księgi wieczyste, Bobrowniki, ul. Polna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bobrowniki, ul. Polna 2 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/4
Bobrowniki, ul. Polna 3 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/3
Bobrowniki, ul. Polna 5 2 lokali KA1B/xxxxxxxx/5
Bobrowniki, ul. Polna 20 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/3
Bobrowniki, ul. Polna 22 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/3
Bobrowniki, ul. Polna 24 2 lokali KA1B/xxxxxxxx/3
Bobrowniki, ul. Polna 24A brak lokali KA1B/xxxxxxxx/3
Bobrowniki, ul. Polna 25B brak lokali KA1B/xxxxxxxx/5
Bobrowniki, ul. Polna 28 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/2
Bobrowniki, ul. Polna 30 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/0
Bobrowniki, ul. Polna 34 2 lokali KA1B/xxxxxxxx/4
Bobrowniki, ul. Polna 36 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/6
Bobrowniki, ul. Polna 43D brak lokali KA1B/xxxxxxxx/6
Bobrowniki, ul. Polna 49 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/2
Bobrowniki, ul. Polna 51 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.