Księgi wieczyste, Bobrowniki, ul. Strażacka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bobrowniki, ul. Strażacka 1 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/1
Bobrowniki, ul. Strażacka 2 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.