Księgi wieczyste, Bobrowniki, ul. Topolowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bobrowniki, ul. Topolowa 2 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/2
Bobrowniki, ul. Topolowa 4 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/2
Bobrowniki, ul. Topolowa 5 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/8
Bobrowniki, ul. Topolowa 6 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/5
Bobrowniki, ul. Topolowa 8 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/1
Bobrowniki, ul. Topolowa 10 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/6
Bobrowniki, ul. Topolowa 11 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/6
Bobrowniki, ul. Topolowa 12 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/7
Bobrowniki, ul. Topolowa 13 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/9
Bobrowniki, ul. Topolowa 14 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/7
Bobrowniki, ul. Topolowa 16A brak lokali KA1B/xxxxxxxx/0
Bobrowniki, ul. Topolowa 16B brak lokali KA1B/xxxxxxxx/5
Bobrowniki, ul. Topolowa 18 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/6
Bobrowniki, ul. Topolowa 25 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/3
Bobrowniki, ul. Topolowa 34 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/4
Bobrowniki, ul. Topolowa 35 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/6
Bobrowniki, ul. Topolowa 40 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/4
Bobrowniki, ul. Topolowa 42 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/3
Bobrowniki, ul. Topolowa 49 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/3
Bobrowniki, ul. Topolowa 56 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/1
Bobrowniki, ul. Topolowa 62 brak lokali KA1B/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.