Księgi wieczyste, Pisarzowice, ul. Akacjowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pisarzowice, ul. Akacjowa 1 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/2
Pisarzowice, ul. Akacjowa 8 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.