Księgi wieczyste, Pisarzowice, ul. Czernichowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pisarzowice, ul. Czernichowska 2 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/4
Pisarzowice, ul. Czernichowska 2A brak lokali BB1B/xxxxxxxx/2
Pisarzowice, ul. Czernichowska 9 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/6
Pisarzowice, ul. Czernichowska 12 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/4
Pisarzowice, ul. Czernichowska 12C brak lokali BB1B/xxxxxxxx/1
Pisarzowice, ul. Czernichowska 12D brak lokali BB1B/xxxxxxxx/0
Pisarzowice, ul. Czernichowska 20 2 lokali BB1B/xxxxxxxx/3
Pisarzowice, ul. Czernichowska 22 2 lokali BB1B/xxxxxxxx/0
Pisarzowice, ul. Czernichowska 24 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/7
Pisarzowice, ul. Czernichowska 26 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/5
Pisarzowice, ul. Czernichowska 27C brak lokali BB1B/xxxxxxxx/0
Pisarzowice, ul. Czernichowska 29E brak lokali BB1B/xxxxxxxx/8
Pisarzowice, ul. Czernichowska 32A brak lokali BB1B/xxxxxxxx/6
Pisarzowice, ul. Czernichowska 33 2 lokali BB1B/xxxxxxxx/6
Pisarzowice, ul. Czernichowska 35 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/0
Pisarzowice, ul. Czernichowska 37 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/4
Pisarzowice, ul. Czernichowska 49G brak lokali BB1B/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.