Księgi wieczyste, Pisarzowice, ul. Kolonia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pisarzowice, ul. Kolonia 2 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/7
Pisarzowice, ul. Kolonia 4 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/8
Pisarzowice, ul. Kolonia 6 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/2
Pisarzowice, ul. Kolonia 8 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/2
Pisarzowice, ul. Kolonia 9 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/3
Pisarzowice, ul. Kolonia 12 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/3
Pisarzowice, ul. Kolonia 14 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/2
Pisarzowice, ul. Kolonia 18 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/5
Pisarzowice, ul. Kolonia 24 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/0
Pisarzowice, ul. Kolonia 34 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/9
Pisarzowice, ul. Kolonia 34I brak lokali BB1B/xxxxxxxx/5
Pisarzowice, ul. Kolonia 36 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/6
Pisarzowice, ul. Kolonia 38 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.