Księgi wieczyste, Pisarzowice, ul. Nadbrzeżna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pisarzowice, ul. Nadbrzeżna 8 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/5
Pisarzowice, ul. Nadbrzeżna 10 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/5
Pisarzowice, ul. Nadbrzeżna 12 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/3
Pisarzowice, ul. Nadbrzeżna 15 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/2
Pisarzowice, ul. Nadbrzeżna 16 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/1
Pisarzowice, ul. Nadbrzeżna 23 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/3
Pisarzowice, ul. Nadbrzeżna 25 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/3
Pisarzowice, ul. Nadbrzeżna 28 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/1
Pisarzowice, ul. Nadbrzeżna 30 2 lokali BB1B/xxxxxxxx/4
Pisarzowice, ul. Nadbrzeżna 34 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.