Księgi wieczyste, Pisarzowice, ul. Skotnica

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pisarzowice, ul. Skotnica 1C brak lokali BB1B/xxxxxxxx/0
Pisarzowice, ul. Skotnica 3A brak lokali BB1B/xxxxxxxx/9
Pisarzowice, ul. Skotnica 3B brak lokali BB1B/xxxxxxxx/1
Pisarzowice, ul. Skotnica 6 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/5
Pisarzowice, ul. Skotnica 16 2 lokali BB1B/xxxxxxxx/7
Pisarzowice, ul. Skotnica 22A 1 lokali BB1B/xxxxxxxx/7
Pisarzowice, ul. Skotnica 22B brak lokali BB1B/xxxxxxxx/2
Pisarzowice, ul. Skotnica 22C brak lokali BB1B/xxxxxxxx/2
Pisarzowice, ul. Skotnica 22D brak lokali BB1B/xxxxxxxx/3
Pisarzowice, ul. Skotnica 22E brak lokali BB1B/xxxxxxxx/2
Pisarzowice, ul. Skotnica 23 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.