Księgi wieczyste, Pisarzowice, ul. Stawowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pisarzowice, ul. Stawowa 1 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/0
Pisarzowice, ul. Stawowa 2G brak lokali BB1B/xxxxxxxx/0
Pisarzowice, ul. Stawowa 10 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/7
Pisarzowice, ul. Stawowa 17 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/8
Pisarzowice, ul. Stawowa 41 brak lokali BB1B/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.