Księgi wieczyste, Ustroń, ul. Furmańska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustroń, ul. Furmańska 21A brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3
Ustroń, ul. Furmańska 23 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.