Księgi wieczyste, Ustroń, ul. Mickiewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustroń, ul. Mickiewicza 2 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Mickiewicza 5 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, ul. Mickiewicza 7 2 lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Mickiewicza 12 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/2
Ustroń, ul. Mickiewicza 14 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Mickiewicza 16 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Mickiewicza 17 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Mickiewicza 25 1 lokali BB1C/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.