Księgi wieczyste, Ustroń, ul. Osiedlowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustroń, ul. Osiedlowa 1 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3
Ustroń, ul. Osiedlowa 5 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/0
Ustroń, ul. Osiedlowa 7 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Osiedlowa 8 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Osiedlowa 10 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Osiedlowa 11 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Ustroń, ul. Osiedlowa 12 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.