Księgi wieczyste, Ustroń, ul. Skalica

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustroń, ul. Skalica 6 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7
Ustroń, ul. Skalica 6A brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7
Ustroń, ul. Skalica 11 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Ustroń, ul. Skalica 16 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Skalica 23 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.