Księgi wieczyste, Ustroń, ul. Ślepa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustroń, ul. Ślepa 11 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3
Ustroń, ul. Ślepa 18 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/2
Ustroń, ul. Ślepa 22 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Ślepa 25 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Ustroń, ul. Ślepa 28 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Ustroń, ul. Ślepa 34 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Ustroń, ul. Ślepa 40 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7
Ustroń, ul. Ślepa 48 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Ustroń, ul. Ślepa 54 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7
Ustroń, ul. Ślepa 62 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.