Księgi wieczyste, Ustroń, ul. Stroma

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustroń, ul. Stroma 1 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Ustroń, ul. Stroma 4 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, ul. Stroma 7 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3
Ustroń, ul. Stroma 12 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.