Księgi wieczyste, Ustroń, ul. Wczasowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustroń, ul. Wczasowa 1 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/8
Ustroń, ul. Wczasowa 5A brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Ustroń, ul. Wczasowa 6 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/2
Ustroń, ul. Wczasowa 12 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Ustroń, ul. Wczasowa 15 2 lokali BB1C/xxxxxxxx/2
Ustroń, ul. Wczasowa 19 15 lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, ul. Wczasowa 26 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, ul. Wczasowa 28 2 lokali BB1C/xxxxxxxx/8
Ustroń, ul. Wczasowa 28A brak lokali BB1C/xxxxxxxx/8
Ustroń, ul. Wczasowa 29 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3
Ustroń, ul. Wczasowa 32 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Ustroń, ul. Wczasowa 41 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/0
Ustroń, ul. Wczasowa 46 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7
Ustroń, ul. Wczasowa 52 2 lokali BB1C/xxxxxxxx/0
Ustroń, ul. Wczasowa 54 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Ustroń, ul. Wczasowa 58 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/2
Ustroń, ul. Wczasowa 76 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7
Ustroń, ul. Wczasowa 76A brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7
Ustroń, ul. Wczasowa 78 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.