Księgi wieczyste, Łysiny, ul. Parafialna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łysiny, ul. Parafialna 3 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/5
Łysiny, ul. Parafialna 4 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/4
Łysiny, ul. Parafialna 26 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/9


Zaindeksowano 18722717 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 31066649 działek, 1628061 budynków, 6812230 lokali.