Księgi wieczyste, Siemianowice Śląskie, ul. Korczaka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Siemianowice Śląskie, ul. Korczaka 1 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Korczaka 3 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/4
Siemianowice Śląskie, ul. Korczaka 4 2 lokali KA1I/xxxxxxxx/7
Siemianowice Śląskie, ul. Korczaka 5 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/4
Siemianowice Śląskie, ul. Korczaka 6 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Korczaka 7 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/1
Siemianowice Śląskie, ul. Korczaka 8 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.