Księgi wieczyste, Siemianowice Śląskie, ul. Matejki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Siemianowice Śląskie, ul. Matejki 2 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Matejki 11 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Matejki 15 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/2
Siemianowice Śląskie, ul. Matejki 16 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/2
Siemianowice Śląskie, ul. Matejki 18 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/4
Siemianowice Śląskie, ul. Matejki 20 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Matejki 22 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/7
Siemianowice Śląskie, ul. Matejki 23 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Matejki 26 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Matejki 30 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.