Księgi wieczyste, Siemianowice Śląskie, ul. Rodziny Dembińskich

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Siemianowice Śląskie, ul. Rodziny Dembińskich 1 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Rodziny Dembińskich 3 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/4
Siemianowice Śląskie, ul. Rodziny Dembińskich 5 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Rodziny Dembińskich 7 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.