Księgi wieczyste, Siemianowice Śląskie, ul. Sadzawki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Siemianowice Śląskie, ul. Sadzawki 2 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Sadzawki 3 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Sadzawki 5 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/2
Siemianowice Śląskie, ul. Sadzawki 6 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.