Księgi wieczyste, Siemianowice Śląskie, ul. Skowronków

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Siemianowice Śląskie, ul. Skowronków 1 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Skowronków 2 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/7
Siemianowice Śląskie, ul. Skowronków 3 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/2
Siemianowice Śląskie, ul. Skowronków 4 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/1
Siemianowice Śląskie, ul. Skowronków 5 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/5
Siemianowice Śląskie, ul. Skowronków 6 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Skowronków 7 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.