Księgi wieczyste, Siemianowice Śląskie, ul. Sowia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 1 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/9
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 3 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 5 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/9
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 6 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 7 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 8 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/2
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 9 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/1
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 10 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 12 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/5
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 14 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.