Księgi wieczyste, Siemianowice Śląskie, ul. Srokowiecka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Siemianowice Śląskie, ul. Srokowiecka 5 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Srokowiecka 18 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Srokowiecka 22 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.