Księgi wieczyste, Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 2 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/9
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 3 19 lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 3A 8 lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 4A 11 lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 4B 6 lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 4C 11 lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 5 14 lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 6 16 lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 7 21 lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 8 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/9
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 10A 3 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 10B 2 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 11 16 lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 11A 11 lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 12A 9 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 12B 12 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 12C 3 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 13A 9 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 13B 10 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 14A 5 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 14B 6 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 14C 7 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 15A 8 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 15B 7 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 15C 7 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 16 1 lokali KA1I/xxxxxxxx/9
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 17A 9 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 17B 7 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 18A 6 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 18B 6 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 18C 1 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 18D 5 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 18E 3 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 18F 3 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 18G 6 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 18H 6 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 19A 6 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 19B 11 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 21A 14 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 21B 12 lokali KA1I/xxxxxxxx/8
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 22 brak lokali KA1I/xxxxxxxx/7
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 23A 12 lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 23B 9 lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 23C 9 lokali KA1I/xxxxxxxx/6
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 24 6 lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 25A 4 lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 25B 4 lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 25C 8 lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 25D 7 lokali KA1I/xxxxxxxx/3
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 27A 5 lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 27B 6 lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 27C 8 lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 27D 5 lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 27E 5 lokali KA1I/xxxxxxxx/0
Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 27F 11 lokali KA1I/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.