Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Dzierżonia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Dzierżonia 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Tarnowskie Góry, ul. Dzierżonia 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Tarnowskie Góry, ul. Dzierżonia 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.