Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Kamienna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Kamienna 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Tarnowskie Góry, ul. Kamienna 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Kamienna 8 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Kamienna 10 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.