Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Końcowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Końcowa 2 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Tarnowskie Góry, ul. Końcowa 4 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Końcowa 6 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Tarnowskie Góry, ul. Końcowa 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Tarnowskie Góry, ul. Końcowa 8 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Końcowa 9 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Tarnowskie Góry, ul. Końcowa 10 2 lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Końcowa 11 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.