Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Lelewela

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Lelewela 1 8 lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Lelewela 7A 6 lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Tarnowskie Góry, ul. Lelewela 7B 4 lokali GL1T/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.