Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Ludowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Ludowa 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Tarnowskie Góry, ul. Ludowa 13 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Ludowa 17 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.