Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Mokra

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Mokra 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Mokra 2 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Mokra 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Tarnowskie Góry, ul. Mokra 6 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Mokra 8 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Mokra 12 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Tarnowskie Góry, ul. Mokra 19 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.