Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Odrodzenia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Odrodzenia 13 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Tarnowskie Góry, ul. Odrodzenia 14 8 lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Odrodzenia 15 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Odrodzenia 16 10 lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Odrodzenia 17 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Tarnowskie Góry, ul. Odrodzenia 18 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.