Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. PCK

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. PCK 1 2 lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Tarnowskie Góry, ul. PCK 7 2 lokali GL1T/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.