Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Płóciennika

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Płóciennika 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Tarnowskie Góry, ul. Płóciennika 4 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.