Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Przemysłowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Przemysłowa 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Tarnowskie Góry, ul. Przemysłowa 2 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Tarnowskie Góry, ul. Przemysłowa 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Tarnowskie Góry, ul. Przemysłowa 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Przemysłowa 8 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Tarnowskie Góry, ul. Przemysłowa 9 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Przemysłowa 11 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Tarnowskie Góry, ul. Przemysłowa 12 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Przemysłowa 14 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Tarnowskie Góry, ul. Przemysłowa 15 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Przemysłowa 16 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.