Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Puszkina

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 3A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 4 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 6A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 6B brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 10 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 14 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 16 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 19 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 23A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 23B brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 23C brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 23E brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 25 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 28 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 29 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 30 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 32 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 33 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 35 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 37 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 38 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Tarnowskie Góry, ul. Puszkina 39 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.