Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Skórki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Skórki 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Tarnowskie Góry, ul. Skórki 6 2 lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Skórki 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.