Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Stycznia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Stycznia 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Tarnowskie Góry, ul. Stycznia 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Stycznia 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Stycznia 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Tarnowskie Góry, ul. Stycznia 9 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Tarnowskie Góry, ul. Stycznia 11 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Tarnowskie Góry, ul. Stycznia 13 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Tarnowskie Góry, ul. Stycznia 15 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Tarnowskie Góry, ul. Stycznia 17 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.