Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 11 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 12 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 13 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 15 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 16 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 19 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 20 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 21 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 23 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 26 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 30 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 32 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 33 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 47 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 56 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 57 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 60 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 63 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 65 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.