Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Zawiśloka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Zawiśloka 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Tarnowskie Góry, ul. Zawiśloka 4 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Tarnowskie Góry, ul. Zawiśloka 10 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Tarnowskie Góry, ul. Zawiśloka 17 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.