Księgi wieczyste, Tarnowskie Góry, ul. Źródlana

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tarnowskie Góry, ul. Źródlana 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Tarnowskie Góry, ul. Źródlana 2 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Źródlana 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Źródlana 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Tarnowskie Góry, ul. Źródlana 5A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Źródlana 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Tarnowskie Góry, ul. Źródlana 9 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Tarnowskie Góry, ul. Źródlana 10 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Tarnowskie Góry, ul. Źródlana 11 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Tarnowskie Góry, ul. Źródlana 16 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Tarnowskie Góry, ul. Źródlana 18 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Tarnowskie Góry, ul. Źródlana 19 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.